Vi tilbyder online booking

Vi tilbyder online booking - Se mereUdskydelse af vaccinationer af hund og kat under corona lockdown

Hvad betyder det for dit dyrs sundhed? Skrevet af Dyrlæge Vibeke Lassen | 7. apr 2020

Myndighederne anbefaler, at alle danskere gør deres bedste for at bryde smittekæderne i forbindelse med Covid-19. Det betyder at vi som dyrlæger anbefaler at vaccinationer af hund og kat, hvis muligt, udskydes til Danmark åbnes op igen. Men hvad betyder det for din hunds vaccinationsstatus og risiko for at blive syg i mellemtiden? Den internationale Dyrlægeorganisation WSAVA er kommet med nogen anbefalinger, og nedenfor kan du læse, hvad det kan betyde for din hund eller kat, hvis vaccinationerne udskydes.

Generelt antages, at da vi mennesker er blevet bedt om at blive hjemme, og undgå tæt kontakt med andre mennesker, at også vores hunde har mindre kontakt med andre hunde, og ikke kommer så meget ud og rundt i området, som de plejer. De kommer ikke med til udlandet, eller skal i hundepasning. Det i sig selv nedsætter risikoen for smitte mellem hundene.

Kernevaccinerne:

Hunde:

Vaccinerne mod Hundesyge, Parvovirus og Smitsom leverbetændelse betragtes som kernevacciner. De skal normalt gives hver 3. år hos voksne hunde, og mange hunde vil derfor fortsat være dækket herfor. Der er endda mulighed for, at vaccinerne er dækkende i mere end 3 år. De fleste hunde vil derfor trygt kunne vente til efter Coronakrisen og blive revaccineret der.

Hundehvalpe derimod, der endnu ikke er fuldt basisvaccineret, er i risiko for at kunne blive syge. Overskrides vaccinationerne bør hvalpen skærmes fra smitte fra andre hunde, ved at blive holdt hjemme.

Katte:

Kernevaccinerne hos kat dækker Kattesyge og Katteinfluenza, og disse er dækkende i 1 til 3 år, afhængig af hvor udsat katten er, måske endda længere. Mange katte vil derfor også trygt kunne vente til efter Coronakrisen før de revaccineres.

Kattekillinger der endnu ikke er fuldt basisvaccineret (2 vacciner med 2-4 ugers interval efter 12. uge), er i risiko for at kunne blive smittet og bør holdes inde.

Rabiesvaccine:

I Danmark har vi ikke Rabies, og vaccinen er derfor kun nødvendig, hvis hunden eller katten skal med til udlandet. Overholdes vaccinationen ikke, vil det betyde at der vil gå ekstra 21 dage fra næste vaccination før dyret kan komme med ud at rejse.

Ikke kernevacciner:

Hunde:

I vores område anbefaler vi, at hunde vaccineres mod Kennelhoste samt Leptospirose. Disse vacciner skal normalt gentages hvert år.

Overskrides vaccinationsintervallet vil der være mulighed for, at hunden kan smittes. Du bør derfor undgå kontakt med andre hunde, ligesom lufte ture hvor der færdes andre hunde ikke er anbefales værdigt.

Mht. Leptospirose vil en overtrædelse af vaccinationsintervallet med mere end 3 måneder udløse behov for en ekstra vaccination 4 uger efter.

Katte:

I vores område anbefaler vi at udekatte vaccineres for Chlamydia og Viral Katteleukæmi. Disse skal normalt gentages hvert år. Katte der er vaccineret igennem flere år vil sandsynligvis være dækket i en længere periode, mens killingerne og ungkatte vil kunne smittes og bør derfor holdes inde.

Sygeforsikring:

De fleste forsikringsselskaber kræver at hunde og katte er vaccineret ifølge de gældende anbefalinger for at de dækker imod de sygdomme, som der vaccineres imod. Enkelte selskaber har udtrykt at de under og umiddelbart efter Corona lockdown dækker selv om vaccinations anbefalingerne ikke er overholdt. Det er dog en rigtig god ide at tage kontakt til netop dit forsikringsselskab og høre, hvordan de forholder sig i denne tid.

Hvordan beskytter du bedst din hund eller kat, hvis vaccinationerne overskrides?

  • Undlad at din hund har direkte kontakt til andre hunde
  • Lad vær med at lufte din hund, hvor der færdes mange andre hunde (ex. Hundeskove, stranden, friluftspladser mm.)
  • Hold din kat indenfor
Del denne historie