Vi tilbyder online booking

Vi tilbyder online booking - Se mereOdsherreds Dyrehospitals historie

50 års udvikling i dyrlægepraksis

1969 (1934) -2019

Dyrlægepraksis i Asnæs har været drevet siden 1934 af Dyrlæge Ove Buttenschön frem til 1969.  I 1965 indgik Dyrlæge Per Buttenschön, søn af Ove Buttenschön, i kompagniskabet.

I årene efter 2. verdenskrig var landbruget dominerende omkring Asnæs, og der var dyr på næsten alle gårdene i området. Dyrlægegerningen bestod hovedsageligt i behandling af produktionsdyr, d.v.s. køer, grise og arbejdsheste.

Op gennem 60´erne skete der en kraftig udbygning af sommerhusområderne ved Sejerøbugten, og mange af sommerhusejerne havde hunde og katte. Det var derfor naturligt for Dyrlægepraksis i Asnæs at beskæftige sig mere og mere med mindre husdyr, og dette resulterede i begyndelsen til Odsherreds Dyrehospital.

I 1969 blev der i forbindelse med en garage, ved en tidligere dyrlægeassistentbolig, bygget et mindre dyrehospital med plads til undersøgelse, operation og røntgenundersøgelse af mindre husdyr. I 1969 indgik Dyrlæge Jørn Lindeblad i kompagniskabet sammen med Per Buttenschön. Samtidigt blev der oprettet en gruppepraksis med Dyrlæge H.A. Isbrandtsen, Højby og Dyrlæge K. Carlson, Hørve.

Dyrehospitalet blev hurtigt udvidet med plads til indlæggelse af patienter og pension for hunde og katte. I 1973 udtrådte H.A. Isbrandtsen og K. Carlson af gruppepraksis og Dyrlæge Ole Kristiansen indgik i kompagniskabet med Per Buttenschön og Jørn Lindeblad.

Op gennem 70´erne og 80érne skete der er specialisering i dyrlægearbejdet. Ole Kristiansen blev kvægfagdyrlæge og Jørn Lindeblad beskæftigede sig meget med svinepraksis, dog uden at have en specialuddannelse i dette fagområde.

I 1989 udtrådte Jørn Lindeblad og Dyrlæge Kurt Jørgensen og Dyrlæge Erik Sørensen blev optaget i kompagniskabet. Per Buttenschön blev svinefagdyrlæge og varetog rådgivningsarbejdet i svinepraksis.

Dyrehospitalets bygninger var efterhånden blevet for små og upraktiske pga. flere tilbygninger. Derfor blev der foretaget en total ombygning i 1990-91. Samtidigt blev der bygget til, så det var muligt at røntgenfotografere heste. I forbindelse med ombygningen blev pensionen for hunde og katte nedlagt.

Udviklingen indenfor landbruget, med færre ejendomme med svin og kvæg, har bevirket, at praksisarbejdet med hobbydyr som hunde, katte og heste ekspanderede vældigt i 90érne.

I 1995 udtrådte Per Buttenschön af praksis. Erik Sørensen gennemførte uddannelsen til svinefagdyrlæge og varetog svinerådgivningen frem til slutningen af 2001, hvor Erik Sørensen udtrådte af kompagniskiftet.

Dyrlæge Stine Elkjær Madsen blev i 1997 ansat som daglig leder af dyrehospitalets afdeling for mindre husdyr, og blev medejer i 2005. Der var stor fremgang i antallet af hunde og katte patienter, derfor blev det i efteråret 2001 besluttet at inddrage den tidligere assistentbolig til dyrehospitalet. Ombygning/udvidelsen af dyrehospitalet blev afsluttet i 2002. 

I 2008 udtrådte Ole Kristiansen som medejer af praksis, og Dyrlæge Kenneth Engelund Lassen og Dyrlæge Vibeke Løvgreen Lassen trådte ind i ejerkredsen.

Samme år byggede Odsherreds Dyrehospital en datter klinik, Nykøbing Dyreklinik, på Marsvej 8, Nykøbing Sj.

I 2016 udtrådte Stine Elkjær Madsen af ejerkredsen, og i dag er Odsherreds Dyrehospital ejet af Dyrlæge Kurt Jørgensen, Dyrlæge Kenneth Engelund Lassen og Dyrlæge Vibeke Lassen.

Idag arbejdes der hovedsageligt med smådyr og heste, og meget få kvæg og mindre landbrugsdyr. Derudover laves der slagteritilsyn på 2 forskellige lokale slagtehuse. Odsherreds Dyrehospital beskæftiger i dag 7 dyrlæger, 4 Veterinærsygeplejersker, 1 klinikassistent, 2 Veterinærsygeplejerskeelever og 1 bogholder.