Vaccination af kaniner

Vaccination af kaniner

Kaniner er i risiko for at få to alvorlige virusinfektioner, der ofte er dødelige. Begge kan forebygges ved vaccination.

Myxomatose (Kaninpest):

Sygdommen spredes via bidende insekter ex. lopper, men kan også smitte mellem kaniner, og igennem menneskelig kontakt med syge kaniner. Sygdommen forekommer i en akut og en kronisk form.

I den akutte form ses hævelser omkring øjne, ører og kønsorganer, der kan også ses feber, nedsat appetit, sløvhed, og flåd fra næsen.

I den kroniske form ses fortykkede hævelser omkring øjnene og kraftige hævelse i hoved og hals.

Der findes ingen behandling mod sygdommen, og dødeligheden er meget høj.

Du kan læse mere om Myxomatose her

Viral hæmoragisk Syndrom (calicivirus) - VHD, RDH (Rabbits HD):

Ofte dør kaninerne uden forudgående symptomer, og efter kaninens død ses hyppigt akut blødning fra næse, endetarm og andre kropsåbninger.

Fra kaninen bliver smittet til døden indtræder går der ca. 48-72 timer. Hvis man når at se symptomer, ses nedsat appetit, feber og akutte blødninger fra kropsåbninger.

Sygdommen smitter via kropsvæsker og bidende insekter, men kan også smitte indirekte gennem mennesker der har været i kontakt med syge dyr.

Der er ingen behandling mod sygdommen, og dødeligheden er meget høj.

Du kan læse mere om VHD her

Der findes en anden variation af sygdommen der hedder VHD2/RDH2, der er tale om en anden serotype af virus. Sygdommen har samme symptomer, men ofte en længere inkubationstid på 3-5 dage.

Der er pt. udbrud af VHD2 på Sjælland, så vær opmærksom på symptomerne.

Du kan læse mere om VHD2 her, og hvordan du skal forholde dig, hvis du har mistanke om VHD2

Vaccination af kaniner:

Både Myxomatose og VHD kan forebygges med en årlig vaccination.

VHD2 er ikke dækket ved vaccination for almindelig VHD, selvom der nok ses en vis beskyttelse. Der findes en specifik VHD2 vaccine, men den kan være svær at få fat i. Tal med din dyrlæge, hvordan din kanin bedst beskyttes.

Sammen med vaccinationen laves et sundhedstjek af din kanin, så vi sikrer os at kaninen er sund og frisk.

Ved sundhedsundersøgelsen er der også mulighed for at få recept til forebyggende loppebehandling.